Name Play
Аҡ яурын сал бөркөт
Юлай Ғәйнетдинов

Аҡ яурын сал бөркөт
Юлай Ғәйнетдинов

Айүкә
Юлай Ғәйнетдинов

Бала ҡарға
Юлай Ғәйнетдинов

Башҡорт краковягы
Юлай Ғәйнетдинов

Батырша
Юлай Ғәйнетдинов

Баяс
Юлай Ғәйнетдинов

Саптар юрға
Юлай Ғәйнетдинов

Дим буйы бүртә ат
Юлай Ғәйнетдинов

Дим буйы бүртә ат
Юлай Ғәйнетдинов

Ерән ҡашҡа
Юлай Ғәйнетдинов

Хисам, Урман байығы
Юлай Ғәйнетдинов

Ирәмәл, Аллаяр батыр
Юлай Ғәйнетдинов

Ҡалмантай
Юлай Ғәйнетдинов

Ҡара ат
Юлай Ғәйнетдинов

Ҡараһаҡал
Юлай Ғәйнетдинов

Ҡараһаҡал маршы
Юлай Ғәйнетдинов

Көйөлдө
Юлай Ғәйнетдинов

Күбә таш
Юлай Ғәнетдинов

Наполеон Бонапарт
Юлай Ғәйнетдинов

Сәҙе буйы
Юлай Ғәйнетдинов

Саптар юрға (вариант)
Юлай Ғәйнетдинов

Саптар юрға
Юлай Ғәйнетдинов

Шарлы урман
Юлай Ғәйнетдинов

Тәфтиләү
Юлай Ғәйнетдинов

Урал (Табын варианты)
Юлай Ғәйнетдинов

Урал (Бөрйән варианты)
Юлай Ғәйнетдинов

Урал (Тамян варианты)
Юлай Ғәйнетдинов

Урал (Тиләу табын варианты)
Юлай Ғәйнетдинов

Урал
Юлай Ғәйнетдинов

Вәхит
Юлай Ғәйнетдинов

Ергә эйелһәң, байлыҡ килә