51kazachiy_kamaev

Записано и нотировано Ф. Камаевым в 1981 г. в г. Уфе от Талипа Латыпова (1920 г.р.), уроженца с. Сосновка Белорецкого р-на.

Ат доға менән йөрөмәй, дуға менән йөрөй